Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Spotkanie rektorów z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosławem Gowinem

11.05.2017 - 13:10, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

10 maja 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie członków Regionalnej Konferencji Uczelni Akademickich (RKRUA) z dr. Jarosławem Gowinem – wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, które stało się okazją do podjęcia dalszych rozmów na temat planowanej reformy szkolnictwa wyższego. Wśród poruszanych zagadnień znalazła się m.in. prezentacja dotychczasowych prac Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad ustawą, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – nowa instytucja, do której zadań należeć będzie m.in. inicjowanie i realizowanie programów stypendialnych dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich, a także inicjowanie i realizowanie programów wspierania procesu umiędzynarodowienia uczelni i jednostek naukowych w Polsce. Jednym z głównych tematów katowickiego spotkania dr. Jarosława Gowina z członkami RKRUA stał się jednak nowy sposób wybierania na uczelniach władz rektorskich. 

Spotkanie dr. Jarosława Gowina z członkami RKRUA w rektoracie UŚ    Spotkanie dr. Jarosława Gowina z członkami RKRUA w rektoracie UŚ    

Foto: „Gazeta Uniwersytecka UŚ”

 

return to top