Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Spotkanie środowiska naukowego skupionego wokół polarystyki

16.11.2017 - 15:59, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Komitet Badań Polarnych PAN wraz z operatorami polskich stacji polarnych w Arktyce i na Antarktyce oraz Centrum Studiów Polarnych (lider: Uniwersytet Śląski; Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) organizują międzynarodową konferencję pt. „Interdisciplinary Polar Studies in Poland” („Interdyscyplinarne Studia Polarne w Polsce”).

Spotkanie związane jest z obchodami jubileuszy dwóch stacji polarnych – 60-leciemPolskiej Stacji Polarnej im. S. Siedleckiego (Hornsund, Spitsbergen) oraz 40-leciemPolskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (King George Island). W ramach konferencji odbędzie się sesja jubileuszowa z udziałem:

  • prof. zw. dr. hab. Jacka A. Jani (Komitet Badań Polarnych PAN, Uniwersytet Śląski w Katowicach),
  • prof. dr. hab. Marka Lewandowskiego (Instytut Geofizyki PAN)
  • oraz dr. hab. Roberta Bialika (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN).

 

W programie wydarzenia przewidziano inaugurację roku akademickiego Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych prowadzonych przez Centrum Studiów Polarnych. Wykład okolicznościowy „IPY stations in the Norwegian Arctic – their history and current management” wygłosi przewodnicząca International Arctic Science Committee dr Susan Barr.

Konferencja dotycząca interdyscyplinarnych studiów polarnych w Polsce odbędzie się 17 listopada 2017 roku w Pałacu Staszica w Warszawie. Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane zostało m.in. do przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz Polskiej Akademii Nauk, a także reprezentantów Międzynarodowego Komitetu Badań Arktyki (IASC) oraz Naukowego Komitetu Badań Antarktycznych (SCAR). Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. 

Zaproszenie (pdf) 

 

return to top