Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Spotkanie władz uczelni z laureatami programu Start

25.06.2018 - 13:44, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia Start dla najzdolniejszych młodych badaczy. Program adresowany jest do naukowców, którzy mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Roczne stypendia w 26. edycji konkursu zostały przyznane również naukowcom reprezentującym Uniwersytet Śląski: dr Magdalenie Tarnackiej oraz dr. Kajetanowi Koperwasowi z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

W środę 27 czerwca 2018 roku z jednym z laureatów programu Start oraz jego opiekunami naukowymi – prof. zw. dr. hab. Marianem Paluchem oraz dr. hab. prof. UŚ Kamilem Kamińskim – spotkali się JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski. Spotkanie, które odbyło się w rektoracie uczelni, stanowiło okazję do złożenia gratulacji, rozmowy na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz planów na przyszłość i wsparcia prowadzonych prac badawczych.

Uczestnicy spotkania: przedstawiciele władz uczelni, laureat oraz opiekunowie naukowi

Do tegorocznej edycji konkursu Start zgłoszonych zostało 890 kandydatów, stypendia otrzymało stu naukowców.

return to top