Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Spotkanie ze stypendystami ministra nauki i szkolnictwa wyższego

11.03.2019 - 18:30, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

W roku akademickim 2018/2019 stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia otrzymało 12 studentów i 5 doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane były za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie, a wysokość stypendium wynosiła 15 tys. zł w przypadku studentów oraz 25 tys. zł – w przypadku doktorantów.

Spotkanie z tegorocznymi laureatami odbyło się 27 marca 2019 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Wręczenie dyplomów stanowiło okazję do złożenia gratulacji wyróżniającym się studentom oraz doktorantom. Ze stypendystami spotkał się prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Stypendyści wraz prorektorem ds. kształcenia i studentów

Pamiątkowe zdjęcie: stypendyści
oraz prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Ryszard Koziołek
fot. „Gazeta uniwersytecka UŚ”

Wykazy osób nagrodzonych zamieszczone zostały na stronie: www.gov.pl.

Aktualizacja: 27 marca 2019 r.
return to top