Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Staże naukowe w USA dla studentów biologii i nauk pokrewnych

30.10.2018 - 11:35, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

13 listopada 2018 r. gościem Uniwersytetu Śląskiego będzie prof. Zygmunt S. Derewenda z University of Virginia School of Medicine, który spotka się ze studentami zainteresowanimi udziałem w rocznym płatnym stażu naukowym w USA w roku akademickim 2019/2020. Program stypendialny skierowany jest do studentów nauk przyrodniczych w ramach inicjatywy „bioLAB – Visiting Research Graduate Traineeship Program”.

Spotkanie poprzedzi krótki wykład pt. „Udział polskich studentów w amerykańskich projektach badawczych z dziedziny biologii molekularnej – obserwacje – osiągnięcia – odkrycia, czyli odlotowy staż w USA”, podczas którego przestawione zostaną dokonania badawcze młodych adeptów nauki z Polski – efekty odbytych staży naukowych „bioLAB”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.45 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9, I piętro, sala Rady Wydziału).

Prof. Zygmunt Derewenda jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1976 r.). Doktoryzował się w zakresie chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Był pracownikiem naukowo-badawczym University of York, profesorem biochemii na University of Alberta (Kanada). Od 1996 r. jest profesorem fizjologii molekularnej i biofizyki University of Virginia w USA. Wykładał m.in. w Korei Południowej, Australii i na wielu uczelniach w Europie i USA.

Prof. Zygmunt Derewenda jest specjalistą w zakresie biologii molekularnej i krystalografii białek. Zajmuje się szeroką tematyką, która obejmuje m.in. problematykę kurczliwości mięśni gładkich i etiologii nadciśnienia oraz badaniami nad nowymi lekami przeciwko wirusowi Ebola.

Podczas spotkania będzie możliwość porozmawiania na temat udziału w rocznym płatnym stażu dla studentów biologii i nauk pokrewnych w ramach Programu bioLAB – Visiting Research Graduate Traineeship Program. Więcej na temat udziału w programie można znaleźć na stronie Fundacji Fulbrighta: fulbright.edu.pl/biolab.

Zaproszenie (pdf, 554 kB)

return to top