Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Sympozjum naukowe „Kognitywistyka na uniwersytecie i na rynku pracy”

22.04.2016 - 16:10, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Instytut Filozofii UŚ i Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego UŚ organizują sympozjum naukowe pt. „Kognitywistyka na uniwersytecie i na rynku pracy”, które odbędzie się 17 maja 2016 roku o godz. 11.00 w sali sympozjalnej III w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Celem sympozjum jest multidyscyplinarny namysł nad podstawowymi problemami nauk kognitywnych, stanem badań kognitywistyki w Polsce, perspektywami jej rozwoju oraz możliwościami, jakie stoją przed studentami kierunku kognitywistyka.

Wśród zaproszonych gości są między innymi: dr hab. prof. IFiS PAN Marcin Miłkowski (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk), dr hab. prof. UMCS Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr hab. Piotr Łaszczyca (Uniwersytet Śląski), dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Śląski).

Szczegółowe informacje: www.filozofia.us.edu.pl.

Grafika: plakat informujący o sympozjum naukowym "Kognitywistyka na uniwersytecie i na runku pracy"

return to top