Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Sympozjum naukowe pt. „Dzień walki z terroryzmem”

06.12.2016 - 11:38, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W środę 7  grudnia  2016  roku  w godz. od 10.00 do 13.20 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b, aula nr 6) odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Dzień walki z terroryzmem”, które otworzy prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Celem dyskusji będą psychologiczne, socjologiczne i prawne aspekty zjawiska terroryzmu oraz działań kontrterrorystycznych.

W programie sympozjum przewidziano m.in. wystąpienie mgr. Macieja Bożka z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego nt. „Psychologii terroryzmu” oraz wykład pt. „Oględziny z miejsca zdarzenia z użyciem broni palnej”, który poprowadzi PPO Przemysław Z. Kuch wraz z zespołem techników kryminalistycznych.

W ramach spotkania zaplanowano także symulację zamachu terrorystycznego oraz działań negocjacyjnych z udziałem funkcjonariuszy  Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.

Organizatorami spotkania są Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

Plakat spotkania

return to top