Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Sympozjum naukowe pt. „Roma aeterna i początki Rzymu – interpretacje starożytne”

18.10.2017 - 09:01, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

20 października 2017 roku w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych będzie się odbywać, zorganizowane przez Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UŚ, sympozjum naukowe pt.  „Roma aeterna i początki Rzymu – interpretacje starożytne”. Podczas spotkania prelegenci, reprezentujący różne szkoły badawcze i kilka ośrodków akademickich, podejmą rozważania nad zagadnieniami skupionymi wokół idei mitycznych początków miasta nad Tybrem oraz idei „wiecznotrwałości” Rzymu. Ślad mitologemów, odległych w czasie praktyk, idei nawiązujących treściowo do prapoczątków oraz do bohaterów-założycieli można uchwycić w czasach historycznych zarówno w sferze religijnej, obyczajowej, ideologicznej, jak i przedsięwzięciach politycznych. Z kolei przywoływanie idei wieczności Rzymu, co zamyka się w pojęciu Roma aeterna, pokaże wagę tradycji dla ówczesnych, ale również manipulowanie nią i wykorzystywanie pamięci o mitycznych początkach do kreowania bieżących celów.

Program sympozjum (pdf)

return to top