Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Służby specjalne i działania specjalne organów państwa…”

17.04.2018 - 13:21, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

„Służby specjalne i działania specjalne organów państwa w dobie zagrożenia współczesną przestępczością kryminalną” to temat sympozjum naukowo-szkoleniowego, które odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku w godz. od 10.00 do 15.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (aula nr 8).

Celem spotkania jest prezentacja wyników badań naukowych przez przedstawicieli nauk penalnych oraz praktyków reprezentujących prokuraturę, policję, straż graniczną oraz służby i wojska specjalne Rzeczpospolitej Polskiej. Tematem przewodnim jest problem funkcjonowania służb specjalnych i zasad sprawowania nadzoru prokuratorskiego nad czynnościami identyfikowanymi jako „działania specjalne”. Na sympozjum złożą się dwie sesje, z których jedna zostanie poświęcona w pełni zagadnieniom nadzoru prokuratorskiego nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi oraz czynnościami prowadzonymi z użyciem środków przymusu bezpośredniego.

Obrady poprzedzi wykład będący analizą wzajemnych wpływów metodyki działania służb specjalnych na kulturę popularną oraz postaci literackich i filmowych na kształtowanie się społecznego sposobu postrzegania działań specjalnych organów państwa.

Spotkanie organizowane jest przez Studenckie Koło Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Facultas Iuridica oraz Studenckimi Kołami Naukowymi: Prawa Karnego i Prawa Medycznego. Jest to kolejne przedsięwzięcie mające na celu podtrzymanie efektów projektu „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne” realizowanego w latach 2014–2016 przez Wydział Prawa i Administracji UŚ w ramach specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału oraz wniesienie opłaty konferencyjnej. Informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie: www.wpia.us.edu.pl

Grafika promująca sympozjum

return to top