Go to main content

University of Silesia in Katowice

Szkolenie pt. „Komunikacja międzykulturowa w środowisku akademickim”

29.03.2018 - 10:49, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

5 kwietnia 2018 roku w godz. od 13.30 do 15.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, I piętro, sala nr 144) odbywać się będzie kolejne szkolenie w ramach cyklu „Let’s get closer! | Bądźmy bliżej!” – bezpłatnych warsztatów przygotowanych przez Dział Współpracy z Zagranicą z okazji 20-lecia programu Erasmus na Uniwersytecie Śląskim i poświęconych pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Szkolenia adresowane są do osób, które na co dzień pracują z cudzoziemcami (zarówno pracowników naukowych, jak i przedstawicieli administracji).

Najbliższe spotkanie, które poprowadzi Joanna Laskowska, dotyczyć będzie komunikacji międzykulturowej w środowisku akademickim. Uświadomienie roli kultury i jej wpływu na komunikację to główny cel szkolenia, które prowadzone będzie w oparciu o doświadczania uczestników. W pierwszej części zaplanowano rozmowę o różnicach kulturowych, stereotypach oraz własnych uwarunkowaniach mających wpływ na komunikację. W drugiej omówione zostaną problemy komunikacyjne pojawiające się w codziennej pracy z cudzoziemcami i ich źródła, a także zostaną zaproponowane rozwiązania.

Na warsztaty obowiązuje rejestracja za pośrednictwem strony: srw.us.edu.pl. Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić do 31 marca do godz. 23.55.

return to top