Go to main content

University of Silesia in Katowice

Szkolenie pt. „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”

26.04.2019 - 11:11, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Fundacja „Facultas Iuridica”, działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b), organizuje szkolenie pt. „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, które odbywać się będzie w dniach 11 i 12 oraz 18 i 19 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych. Uczestnikom zostaną przedstawione aspekty prawne dotyczące mediacji oraz zaawansowane techniki mediacyjne, które pomogą przyszłym mediatorom rozwinąć umiejętności interpersonalne. Udział w szkoleniu uprawnia do ubiegania się o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych.

Koszt uczestnictwa wynosi 1476 zł. W celu zapisania się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: fimediacje.us.edu.pl i przesłać go na adres e-mail: mediacje@us.edu.pl do 6 maja.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji „Facultas Iuridica” oraz na Facebooku.

return to top