Go to main content

University of Silesia in Katowice

Szkolenie pt. „Współpraca w grupie”

28.04.2017 - 13:47, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

8 maja 2017 roku w godz. od 10.00 do 13.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, sala 133) odbywać się będzie szkolenie pt. „Współpraca w grupie”, które organizowane jest przez firmę SMG/KRC w ramach programu „Akademia Talentów”. Warsztaty adresowane są zarówno do studentów, jak i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (do trzech lat po ukończeniu studiów). W pierwszej kolejności uwzględniane będą kandydatury absolwentów, którzy mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami takimi jak stypendium czy Wyróżnienie JM Rektora.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Tworzenie się zespołu.

Dynamika grupy.
Etapy tworzenia się zespołu.

  • Role grupowe.

Cechy osobowości a role grupowe.
Klasyfikacja ról grupowych.

  • Współpraca w zespole – synergia.

Zachowania sprzyjające  osiąganiu celów grupowych.
Zachowania przeciwskuteczne.

  • Konflikt w zespole i sposoby jego rozwiązywania.

Typy i źródła konfliktów.
Algorytm rozwiązania wygrany – wygrany.
Przydatne techniki rozwiązywania konfliktów.

 

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bk@us.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy dla absolwentów (doc)

return to top