Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Telefonogram dotyczący 27 maja 2016 roku

19.05.2016 - 10:04, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

TELEFONOGRAM

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uprzejmie informuję, że ustalam dzień 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy. Dzień ten należy odpracować w obowiązującym daną grupę pracowniczą okresie rozliczeniowym, tj. zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu pracy.

Ponadto, uprzejmie proszę Szanownych Państwa Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych o złożenie informacji o odpracowaniu tego dnia przez podległych im pracowników w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych.

 

Z wyrazami szacunku 
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Telefonogram (dokument PDF) 

return to top