Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Trzecia konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

07.12.2016 - 12:33, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Tematowi relacji między nauką a gospodarką poświęcona będzie trzecia konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się 8 i 9 grudnia 2016 roku we Wrocławiu. W spotkaniu, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Wrocławską, udział wezmą ze strony Uniwersytetu Śląskiego: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektorzy dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski i dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Uczestnikiem konferencji będzie również prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki i przewodniczący grupy roboczej ds. rozwoju młodej kadry (NKN). 

Celem spotkania jest zdefiniowanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką oraz znalezienie rozwiązań wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych rozwiązań i komercjalizacja odkryć naukowych. Na temat poprawy relacji nauka – przemysł dyskutować będą przedstawiciele środowisk akademickich, a także administracji szczebla krajowego i regionalnego, przedsiębiorcy oraz reprezentanci instytucji zaangażowanych w prace nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań naukowych w gospodarce.

Konferencję otworzą wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin oraz JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas. W programie przewidziana jest otwarta oksfordzka debata dla studentów dotycząca kwestii wykorzystania w polskiej gospodarce potencjału nauki, natomiast współpraca nauki z sektorem gospodarczym i administracją omówiona zostanie podczas sześciu paneli dyskusyjnych: gospodarczym, akademickim, wdrożeniowym, legislacyjnym, instytutowym oraz samorządowym. 

Program dwudniowego spotkania dostępny jest na stronie: nkn.gov.pl.  

 

return to top