Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Umowa partnerska dot. wsparcia integracji cudzoziemców w regionie

28.09.2018 - 12:01, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

26 września 2018 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach podpisana została umowa partnerska dotycząca projektu pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”. Dokument sygnowali wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W wydarzeniu udział wzięli również: prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, a także pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej prof. dr hab. Jolanta Tambor.
 

Na zdjęciu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk podają sobie dłonie
Fot. A. Kucharzewska/Materiały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 

Celem projektu finansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) jest pomoc w integracji cudzoziemców niebędących obywatelami Unii Europejskiej, przebywających w Polsce m.in. w celu: odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, zatrudnienia czy prowadzenia działalności gospodarczej. Założenia projektu realizowane będą m.in. poprzez: organizację kursów i konferencji, stworzenie punktu informacyjno-doradczego, rozszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach pracujących z cudzoziemcami oraz powołanie forum współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami cudzoziemców na terenie województwa.

Szczegółowe informacje na temat projektu, którego realizacja rozpocznie się 1 października, dostępne są na stronie: www.katowice.uw.gov.pl.

 

Uczestnicy spotkania: prof. Jolanta Tambor, Jarosław Wieczorek, rektor prof. Andrzej Kowalczyk oraz prof. Tomasz Pietrzykowski
Od lewej: dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej prof. Jolanta Tambor, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, rektor prof. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor prof. Tomasz Pietrzykowski
Fot. A. Kucharzewska/Materiały Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 

return to top