Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Uniwersytet Śląski dba o zwierzęta

23.06.2016 - 14:07, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Miska z wodą dla zwierząt Uniwersytet Śląski organizuje szereg działań charytatywnych i wspiera szlachetne inicjatywy w ramach akcji „Uniwersytet pomaga”. W związku ze zbliżającymi się upałami uczelnia organizuje akcję na rzecz zwierząt. Przed budynkami wydziałów, instytutów i akademików wystawione zostaną miski z wodą dla czworonogów.

Upalne dni są groźne nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. Nieograniczony dostęp do świeżej, czystej wody pomoże zwierzętom, również tym wolno żyjącym, przetrwać falę upałów. Pamiętajmy, by w gorące dni nie pozostawiać naszych czworonogów w nasłonecznionych miejscach lub w zamkniętych samochodach.  

Działalność uczelni na rzecz ochrony środowiska została ostatnio doceniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przyznał „Zielony czek” w kategorii programy i akcje dotyczące ochrony przyrody prorektorowi elektowi dr. hab. prof. UŚ Tomaszowi Pietrzykowskiemu. Dyplom honorowy w kategorii prace naukowo-badawcze otrzymał dr Andrzej Tyc, prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi. „Zielone czeki” to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa. 


„naszemiasto.pl” - „UŚ wystawia miski z wodą dla zwierząt przed swoimi budynkami” (24.06.2015).

„wyborcza.pl” - „Zwierzętom chce się pić. Uniwersytet Śląski wystawił miski z wodą” (27.06.2016).

return to top