Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Logo European City of Science 2024

Uniwersytet Śląski i Jastrzębska Spółka Węglowa zadeklarowały wspólne działania na rzecz środowiska naturalnego

12.04.2019 - 12:40, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Na wielu obszarach poprzemysłowych i pogórniczych natura wykształciła całkowicie nowe środowisko naturalne. Pojawiły się i dostosowały do życia w zmienionych warunkach naturalnych siedliska ptaków, zwierząt i roślin, których nie było na tych obszarach przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności przemysłowej.

Obecnie na wielu terenach przekształconych w wyniku działalności górniczej oraz przemysłowej funkcjonują więc nowe ekostystemy. Cechują się one dużą bioróżnorodnością, wymagającą niejednokrotnie ochrony po zakończeniu prowadzonej tam działalności. Odpowiedzialne zachowanie w takich przypadkach to konieczność selektywnego doboru metod i technik postępowania, które z jednej strony przyczynią się do zachowania owej bioróżnorodności, z drugiej – umożliwią przywrócenie wartości przyrodniczych.

Uznając za wspólny cel troskę i dbałość o środowisko, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz spółka celowa UŚ – SPIN-US sp. z o.o. zadeklarowały  współpracę w zakresie realizacji projektów mających na celu odpowiedzialne odtwarzanie wartości przyrodniczych siedlisk na terenach przekształconych w wyniku działalności górniczej i przemysłowej. Podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie odbyło się w piątek 12 kwietnia 2019 roku Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, podczas 15. konferencji International Mining Forum 2019.

Dokument sygnowali: prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon, prof. zw. dr hab. Andrzej Noras – prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Śląskiego oraz prezes zarządu SPIN-US Sp. z o.o. Katarzyna Papież-Pawełczak.

Moment podpisania listu intencyjnego

Podpisanie listu intencyjnego. Fot. Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ

Przyszłe projekty powinny uwzględniać wspólnie realizowane prace badawczo-rozwojowe polegające na identyfikacji stanu i potencjału otoczenia w oparciu o najnowszą wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego. Podejmowane działania mają nie tylko wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego, ale również na polepszenie jakości życia ludzi poprzez wzrost wartości środowiskowych terenów przekształconych wskutek działalności człowieka.

Do rozwiązywania problemów środowiskowych wykorzystane zostaną najnowsze osiągnięcia nauki. Planowane inicjatywy realizowane mają być przy udziale kadry naukowej i eksperckiej, co pozwoli na wypracowanie nowoczesnych rozwiązań i wdrażanie innowacji oraz technologii przyjaznych środowisku.

 

return to top