Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Uniwersytet Śląski przystąpił do Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości

09.04.2018 - 10:14, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Od 3 do 7 kwietnia 2018 roku delegacja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczyła w „Międzynarodowym Forum Przedsiębiorczości” odbywającym się w Sierre (Szwajcaria) oraz w Saint-Étienne (miasto partnerskie Katowic we Francji). Forum poświęcone szeroko pojętej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz startupom było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń delegacji reprezentujących pięć miast: Monastyr (Tunezja), Tamatave (Madagaskar), Saint-Étienne (Francja), Sierre (Szwajcaria) oraz Katowice (Polska).

Paneliści podczas Międzynarodowego Forum Przedsiębiorczości   Prorektor Uniwersytetu Ślaskiego dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

Punktem kulminacyjnym Forum i jednocześnie jego trwałym efektem było podpisanie protokołu o utworzeniu Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości, który stanowi sieć łączącą szkoły wyższe, jednostki samorządowe, izby handlowe oraz zrzeszenia pracodawców z pięciu wymienionych miast.

Protokół podpisuje prorektor dr hab. prof UŚ Tomasz Pietrzykowski Katowice reprezentowane były przez pierwszego wiceprezydenta Bogumiła Sobulę oraz pracowników urzędu miasta – Michalinę Bajor oraz Aleksandrę Monsiol-Szatkowską. W skład delegacji weszli również przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej, dr hab. Robert Pyka – pełnomocnik rektora ds. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych oraz wicedyrektor Instytutu Socjologii UŚ, Katarzyna Pawełczak – prezes spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego Spin-US wraz ze współpracownikiem, a także Henry Shelonzek reprezentujący BioWar Katowice i Uniwersytet Śląski. Ponadto członkami polskiej delegacji byli: Przemysław Grzywa – wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Piotr Fuglewicz z TiP sp. z o.o.

Przystąpienie Uniwersytetu Śląskiego do Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości otwiera szerokie możliwości przed powstającymi na uczelni przedsiębiorstwami akademickimi, które będą miały możliwość promowania swojej oferty za granicą oraz zaistnienia na międzynarodowym rynku. 

Polska delegacja

Uczestnicy polskiej delegacji 


Fot. materiały uczestników

return to top