Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Uroczystość wręczenia nagród naukowych „PolarKNOW”

18.05.2017 - 13:11, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W piątek 2 czerwca 2017 roku o godz. 9.30 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się uroczystość wręczenia nagród naukowych „PolarKNOW”. W programie wydarzenia zaplanowano wykład dr. Marka Rumana z Katedry Geografii Fizycznej UŚ pt. „W kierunku natury – sensacje hydrologiczne”.

Nagrody naukowe „PolarKNOW” przyznawane są za publikacje z zakresu nauk o Ziemi w ramach działań projakościowych Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie będzie częścią obchodów Dni Ziemi na WNoZ UŚ.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor UŚ ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Centrum Studiów Polarnych (CSP), posiadające status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW (na lata 2014–2018), tworzą: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (jednostka wiodąca), Instytut Geofizyki PAN oraz Instytut Oceanologii PAN. Funkcję przewodniczącego Centrum pełni prof. zw. dr hab. Jacek Jania.

Plakat wydarzenia z logo Centrum Studiów Polarnych oraz informacjami nt. daty i miejsca wydarzenia oraz wykładu

return to top