Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

21.02.2018 - 11:51, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, którą poprowadzi prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, odbędzie się 12 marca 2018 roku o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2017/2018 stypendia ministra uzyskało 18 osób, w tym 15 studentów i 3 doktorantów.

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia:

 


Listy gratulacyjne złożyli:

 • senator RP dr Ryszar Majer
  skan listu (pdf / 410 kB), treść listu (doc / 24 kB)
 • poseł na Sejm RP Barbara Chrobak
  skan listu (pdf / 425 kB), treść listu (doc / 24 kB)
 • dyrektor naczelna Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Beata Białowąs
  skan listu (pdf / 525 kB), treść listu (doc / 24 kB)
 • prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik
  skan listu (pdf / 720 kB), treść listu (doc / 27 kB)
 • Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Tadeusz Sadowski 
  skan listu (pdf / 525 kB), treść listu (doc / 24 kB)

 


 

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to wydarzenie wpisujące się w obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego. 

Obchody jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego zostały objęte honorowym patronatem: ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina, marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi, prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy, prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali, prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego oraz burmistrza Cieszyna Ryszarda Macury.

Sponsorem Strategicznym jubileuszu jest ING Bank Śląski, Sponsorem Platynowym – Bank Pekao SA oraz TAURON Polska Energia, Sponsorem Złotym jubileuszu są: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, PZU Życie SA, Sponsorem Srebrnym: Mostostal Warszawa SA, Grupa Kapitałowa Węglokoks oraz Firma Poligraficzno-Introligatorska UDZIAŁOWIEC. Sponsorem Brązowym jest Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o., a Partnerem Biznesowym – SPIN-US Sp. z o.o.

Partnerami instytucjonalnymi są: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum Historii Katowic oraz Muzeum Powstań Śląskich.

biało-czerwony plakat promujący wręczenie stypendiów mnisw studentom UŚ, zawierający loga sponsorów, miejsce i datę wydarzenia

return to top