Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Uroczystość wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

17.06.2019 - 12:06, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W środę 19 czerwca 2019 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Podczas uroczystości, którą poprowadził prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, nagrodzonych zostało 33 studentów i doktorantów, a także słuchaczy: Uniwersytetu Śląskiego DzieciUniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wyróżnienia przyznawane są osobom wykazującym się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w inicjowaniu i wspieraniu życia studenckiego, a także w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i popularnonaukowej. Uroczystość była również okazją do ogłoszenia wyników konkursu na Studenta i Doktoranta Roku wyłonionych w głosowaniu odbywającym się za pośrednictwem systemu USOSWeb.

Oprawę muzyczną gali zapewnił zespół muzyczny Parnas Brass Band, skład którego tworzą absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach. Ich twórczość inspirowana jest uliczną muzyką wykonywaną przez nowoorleańskie zespoły dęte. Swoje umiejętności artystyczne zaprezentował także tegoroczny laureat wyróżnień Mateusz Hrynkiewicz – student II roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Artystycznym UŚ, autor kilkuset produkcji muzycznych.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich, dziekańskich i kanclerskich, a także reprezentanci szkół oraz miejscowości, z których pochodzą wyróżnieni studenci i słuchacze. Galę poprzedziło spotkanie osób wyróżnionych z prorektorem ds. kształcenia i studentów UŚ, przewodniczącym kapituły konkursowej prof. dr. hab. Ryszardem Koziołkiem.

Grupowe zdjęcie osób wyróznionych

Wyróżnieni studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego
fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top