Go to main content

University of Silesia in Katowice

V edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowo-dydaktycznej pt. „Kobieta… bezpieczna”

02.03.2016 - 11:48, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

7 marca 2016 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się V edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowo-dydaktycznej pt. „Kobieta... bezpieczna”.

Celem spotkania jest zwiększenie świadomości kobiet na temat potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Bezpieczeństwo kobiet w kontekście przenikania kultur”. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie kwestie, jak: komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych, handel kobietami, pomoc prawna, psychologiczna i społeczna oraz profilaktyka zdrowotna. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące skuteczności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, najczęściej popełnianych błędów komunikacyjnych oraz perspektyw badawczych w zakresie komunikowania kryzysowego. Ponadto w centrum zainteresowań znajdą się kwestie związane z życiem zawodowym kobiet oraz potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy, przemocy psychicznej i fizycznej w małżeństwach, a także specyfika relacji damsko-męskich. Uczestniczki spotkania poznają zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinie, miejscu pracy, życiu oraz nauczą się, co zrobić i jak się zachowywać w sytuacjach zagrożenia.

Program konferencji

return to top