Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polish
  • English

VI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

02.05.2018 - 08:08, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

10 maja 2018 roku o godzinie 9.00 w sali 013 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, której organizatorami są: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej.

Celem spotkania jest umożliwienie magistrantom oraz w wyjątkowych przypadkach studentom ostatniego roku studiów licencjackich i doktorantom zaprezentowania fragmentów własnych prac dyplomowych lub zagadnień z nimi związanych. Spotkanie adresowane jest zarówno do  obcokrajowców, jak i Polaków. Studenci-obcokrajowcy mogą przedstawić swój punkt widzenia na polską literaturę, kulturę i język, z kolei studenci polscy mogą zaprezentować problematykę interkulturową. Katowickie spotkania prowokują dyskusje nad różnorodną problematyką w gronie międzynarodowym pod kierunkiem specjalistów: językoznawców, lingwistów, kulturoznawców i literaturoznawców. Podczas poprzednich edycji konferencji wystąpili studenci Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Ostrawie i Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

Spotkanie podzielone zostało na pięć sekcji tematycznych, wśrod których znalazły się:

  • literatura,
  • frazeologia,
  • kultura i sztuka,
  • nauczanie i nowe media,
  • geokultura i geografia. 


Program konferencji (pdf, 451 kB)

plakatniebiesko-żółto-biało-szary z najważniejszymi danymi dot. konferencji (tytuł, data, miejsce odbywania) i logo organizatorów

 

return to top