Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

VIII edycja konferencji z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

05.11.2018 - 13:03, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego organizuje ósmą edycję konferencji naukowej z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, która odbędzie się 7 listopada 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Tematyka wystąpień konferencyjnych będzie obejmować następujące zagadnienia:

  • historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
  • historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
  • genologiczny wymiar dawnej komunikacji,
  • systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym,
  • historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Referaty wygłoszone w trakcie poprzednich spotkań złożyły się na siedem publikacji wydanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt.: „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” pod redakcją Krystyny Kleszczowej i Artura Rejtera (T. 1. 2006; T. 2. 2008); pod redakcją Artura Rejtera (T. 3. 2010); pod redakcją Joanny Przyklenk i Artura Rejtera (T. 4. 2012); pod redakcją Joanny Przyklenk (T.5. 2014); pod redakcją Joanny Przyklenk i Wioletty Wilczek (T.6. 2016); pod redakcją Wioletty Wilczek (T.7. w druku).

Program konferencji (pdf, 697 kB)

return to top