Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

12.09.2016 - 13:12, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Od 21 do 22 września 2016 r. w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11) odbędzie się VIII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, nad którym patronat honorowy objęli: marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Katowic dr Marcin Krupa oraz śląski kurator oświaty Urszula Bauer.

Konferencja będzie dotyczyć polskiej myśli filozoficznej i społecznej w aspektach: historycznym, metodologicznym oraz interdyscyplinarnym. Seminarium zostało zaplanowane w taki sposób, by w jego ramach mogli wypowiedzieć się zarówno historycy polskiej myśli filozoficznej, jak i przedstawiciele innych środowisk, w tym etycy, bioetycy, filozofowie kultury, ekofilozofowie, a także reprezentanci środowisk medycznych, które inspirują i są inspirowane przez myśl filozoficzną i etyczną. Spotkanie zostało podzielone na sekcje tematyczne takie, jak:

  • filozofia – światopogląd – ideologia,
  • filozofia – historia filozofii,
  • filozofia – społeczeństwo – kultura,
  • romantyzm – kantyzm – współczesność.


Organizatorem konferencji jest Zakład Filozofii w Polsce Instytutu Filozofii UŚ.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Program wydarzenia (dokument pdf)

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://seminaria.filozofiapolska.pl/katowice2016.

return to top