Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Walne zgromadzenie wspólników ARP Games sp. z o.o.

07.09.2016 - 16:13, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Niezwykle intensywnie rozwija się globalny rynek gier komputerowych. W Polsce działa ponad 150 firm tworzących gry wideo, najwięcej znajduje się w województwach mazowieckim, małopolskim i śląskim. Agencja Rozwoju Przemysłu, chcąc wesprzeć polskich twórców gier, wraz ze spółką celową Uniwersytetu Śląskiego i Powiatem Cieszyńskim utworzyła spółkę ARP Games. O wyborze Cieszyna na miejsce lokalizacji akceleratora zdecydowała lokalizacja Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, który dysponuje wykwalifikowaną kadrą i niezbędną infrastrukturą technologiczną.

Głównym założeniem projektu, którego inicjatorami były Agencja Rozwoju Przemysłu, Powiat Cieszyński oraz należąca do Uniwersytetu Śląskiego spółka SPIN-US, jest finansowe i merytoryczne wsparcie start up’ów działających na rynku gier wideo. ARP Games będzie rekrutowało młode talenty, pomagając twórczo rozwinąć ich pomysły. Ponadto spółka będzie koncentrowała się m.in. na działalności produkcyjnej w zakresie gier, tworzeniu oprogramowania i popularyzacji sektora przez wydawanie prasy specjalistycznej. Agencja Rozwoju Przemysłu skupia się na innowacyjnych sektorach przemysłu 4.0. Oprócz gier wideo wspiera także przemysł kosmiczny, automatykę i robotykę.

19 września 2016 roku o godz. 11.00 w sali nr 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się walne zgromadzenie wspólników ARP Games sp. z o.o.

W spotkaniu udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, przedstawiciele ARP SA, Powiatu Cieszyńskiego, zarządy spółek SPIN-US oraz ARP Games.

 

Zdjęcie z walnego zgromadzenia udziałowców ARP Games    Zdjęcie z walnego zgromadzenia ARP Games

Zdjęcie z walnego zgromadzenia ARP Games

return to top