Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Warsztaty i sesja plenarna „Stop niskiej emisji…”

12.04.2016 - 15:43, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Problem niskiej emisji będzie tematem warsztatów oraz sesji plenarnej dofinansowanych ze środków KNOW WNoZ UŚ, które odbędą się 19 kwietnia 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie „Stop niskiej emisji – źródła występowania, sposoby eliminacji poprzez edukację i popularyzację metod badań stosowanych w naukach o Ziemi” skierowane jest do studentów, doktorantów, pracowników wydziału, nauczycieli i uczniów szkół, a także podmiotów zainteresowanych tą tematyką.

Niska emisja staje się z dnia na dzień coraz większym problemem, a jej skutki odczuwa niemal cały ekosystem. Smog, który tworzy się szczególnie w okresie zimowym, jest zauważalny i odczuwalny przede wszystkim przez mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się, jak walczyć z niską emisją oraz jak rozwijać nowoczesne systemy poprawiające bilans energetyczny budynków.

Warsztaty będą składały się z dwóch części. Część pierwsza jest ogólnodostępna i ma na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę. Omówione zostaną takie zagadnienia, jak: czym jest niska emisja, jakie są przyczyny jej występowania, jakie zagrożenia ze sobą niesie? Zaprezentowane zostaną również nowoczesne metody badań stosowanych w naukach o Ziemi, pełniące rolę narzędzi dostarczających cennych informacji na temat skali, rodzaju i ilości zanieczyszczenia wraz z podaniem potencjalnych źródeł, czyli tzw. emitorów zanieczyszczeń.

Część druga warsztatów skoncentrowana będzie na dyskusji, w której udział wezmą przedstawiciele sektora nauki, reprezentanci gmin i samorządów oraz przedstawiciele przemysłu i biznesu, a więc osoby mające możliwość działania na rzecz ograniczania niskiej emisji.

Organizatorem warsztatów jest grupa instytucji wchodzących w skład Energetycznego Think Tanku, którego współzałożycielem jest dr Iwona Jelonek z Wydziału Nauk o Ziemi, członek zarządu spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US.

Program warsztatów

Strona internetowa warsztatów

grafika z logotypem Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

return to top