Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni

19.11.2018 - 16:28, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

23 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) rozpocznie się druga edycja warsztatów z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni, które są organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina.

W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do utworu stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym. Będzie też można uzyskać informację o możliwości uzyskania ze środków, jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL, w tym bezzwrotnych dofinansowań dla autorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej, funduszy na wynagrodzenia autorskie za publikację utworów w czasopismach naukowych oraz wynagrodzeń z systemu repartycji indywidualnej.

Program warsztatów (pdf, 421 kB)

return to top