Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wizyta delegacji z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych

14.11.2017 - 11:24, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

We wtorek 14 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim gościła delegacja z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych (PUJO). Z prorektorem dr. hab. prof. UŚ Tomaszem Pietrzykowskim spotkali się: prof. Han Zhen – przewodniczący Senatu PUJO, prof. Zhao Gang – dziekan Wydziału Języków i Kultur Europejskich, prof. Ke Jing – dyrektor Biura ds. Wymiany i Współpracy Międzynarodowej oraz Du Shuling z Biura ds. Wymiany i Współpracy Międzynarodowej.

W spotkaniu, którego przedmiotem było omówienie kolejnych planowanych przedsięwzięć, udział wzięli: prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch – prodziekan Wydziału Filologicznego, a także dr hab. Adam Wojtaszek – dyrektor Instytutu Języka Angielskiego. Z delegatami spotkały się również: dr Jagna Malejka – wykładowca Szkoły Języka i Kultury Polskiej, która przez sześć lat pełniła funkcję lektorki języka polskiego na PUJO, Zhao Weiting – doktorantka realizująca podwójny dyplom doktorski na PUJO i UŚ oraz Joanna Laskowska – kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych.

Uniwersytet Śląski współpracuje z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych od kilkunastu lat, realizując m.in. wspólne projekty. Jednym z nich jest Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UŚ we współpracy z chińskimi uczelniami. Wykładowcy z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych prowadzą również zajęcia w ramach Akademii Dyplomacji UŚ.

Oba uniwersytety realizują też z powodzeniem wymianę studentów i doktorantów w ramach umowy bilateralnej z PUJO oraz programu Erasmus+ KA107, a pracownicy naukowi zapraszani są do wygłaszania cykli wykładów gościnnych. W roku akademickim 2016/2017 profesorami wizytującymi byli: na UŚ – prof. Zhao Gang (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich), natomiast na PUJO – prof. Jolanta Tambor

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania

Fot. Sekcja Prasowa UŚ 

 

return to top