Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wizyta delegacji z Southwest University w Chinach

22.05.2019 - 12:26, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

22 i 23 maja 2019 roku Uniwersytet Śląski gości delegację z Southwest University w Chinach. Podczas wizyty omówione zostaną dotychczasowe wspólne działania, tematem rozmów będzie również współpraca z Centrum Języka i Kultury Chińskiej.

W rektoracie uczelni delegatów podjął prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Chińską uczelnię reprezentowali: Shijian Chen – Vice President of Southwest University, Jianguang LI – Party Secretary of College of Physics, Zhimin Tan – Deputy Director of Office of International Cooperation and Exchanges, Yan Li – Deputy Director of Department of Personnel, Keming Luo – Vice Dean of College of Life Science, Ting Gan – Head of Personnel Division of  Department of Personnel.

Uczestnicy spotkania w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego

Spotkanie z delegacją z Southwest University
fot. Dział Współpracy z Zagranicą UŚ

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział wzięły: dr Agnieszka Tambor – kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą oraz Yang Xiaoting – lektorka z Southwest University zatrudniona w Centrum Języka i Kultury Chińskiej.

Dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski (Uniwersytet Śląski) i Shijian Chen (Southwest University)

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
oraz Shijian Chen – Vice President of Southwest University

fot. Dział Współpracy z Zagranicą UŚ

W programie spotkań przewidziano również wizytę w Śląskiem Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. 23 maja z delegacją spotka się prof. dr hab. Jan Sładkowski – prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz prof. dr hab. Jerzy Dajka – dyrektor Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego.

Uniwersytet Śląski współpracuje z Southwest University od 2017 roku, a zakres wspólnie podejmowanych działań dotyczy wymiany akademickiej, udziału w konferencjach i seminariach oraz prowadzenia badań naukowych.

Uczelnie realizują szereg inicjatyw przyczyniających się do rozwoju współpracy. W czerwcu ubiegłego roku Uniwersytet Śląski gościł przedstawicieli partnerskiej uczelni, w sierpniu – liczna grupa studentów Southwest University uczestniczyła w XXVIII letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej, a we wrześniu przedstawiciele naszej Alma Mater reprezentowali uczelnię podczas Międzynarodowego Tygodnia Edukacyjnego, odbywającego się na Southwest University. W najbliższym czasie planowane jest pogłębienie partnerskiej współpracy akademickiej.

return to top