Go to main content

University of Silesia in Katowice

Wizyta naukowców z École Nationale Polytechnique d’Alger

06.07.2018 - 09:14, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W czwartek 5 lipca 2018 roku z wizytą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przebywali naukowcy reprezentujący École Nationale Polytechnique d'Alger z Algierii. Z JM Rektorem UŚ prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem spotkali się: kierownik Département de Génie Minier oraz dyrektor Laboratoire de Recherche LGM prof. Malek Ould Hamou, a także doktoranci Amira Merchichi, MPH oraz Hakim Rabia, MSc, który obecnie realizuje badania na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w ramach projektu UNESCO. W rozmowach udział wzięli także prodziekan WBiOŚ ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Maria Augustyniak i kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.
 

Wspólne zdjęcie przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego i École Nationale Polytechnique d'Alger
Wspólne zdjęcie przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego i École Nationale Polytechnique d'Alger: (od lewej) dr hab. prof. UŚ Maria Augustyniak, rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. Malek Ould Hamou, Amira Merchichi, MPH oraz Hakim Rabia, MSc, a także dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny
Fot. Sekcja Prasowa UŚ

Wizyta była okazją do omówienia możliwości nawiązania współpracy między uczelniami, która może zaowocować osiągnięciami naukowymi, patentami a nawet wdrożeniami i rozwojem współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Algierią. Naukowcy z École Nationale Polytechnique d'Alger planują podjąć próbę wykorzystania metod biologicznych do oczyszczania i wzbogacania rud fosforanowych – jednego z bogactw naturalnych Algierii. Ważnym rozwiązaniem, nad którym z kolei zamierzają pracować biolodzy z Uniwersytetu Śląskiego, będzie m.in. opracowanie przyjaznych środowisku metod usuwania kadmu z rud fosforanowych. Pierwsze prace zostały już podjęte – jeden ze studentów algerskiej politechniki, Hakim Rabia, MSc jest laureatem programu stypendialnego UNESCO, w ramach którego rozpoczęta została m.in. optymalizacja metod badawczych.

return to top