Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wizyta przedstawicieli School of Humanities and Law NEU

01.04.2016 - 15:26, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Od 4 do 7 kwietnia 2016 roku Uniwersytet Śląski gościć będzie przedstawicielki Szkoły Prawa i Nauk Humanistycznych (School of Humanities and Law) z chińskiej uczelni partnerskiej Northeastern University. Do Katowic przyjadą Prof. Sun Ping – dziekan szkoły oraz Assoc. Prof. Sui Jun. Wizyta będzie okazją do omówienia wspólnej inicjatywy obu uniwersytetów – Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej, której uruchomienie planowane jest w październiku tego roku. Umowa sankcjonująca powstanie Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej została podpisana korespondencyjnie na przełomie listopada i grudnia 2015 r. (Memorandum of Extending and Intensifying cooperation between the University of Silesia in Katowice, Poland and the Northeastern University, China).

Spotkanie w sprawie uruchomienia Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej odbędzie się 5 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji. Z przedstawicielkami School of Humanities and Law Northeastern University spotkają się dziekan WPiA prof. dr hab. Czesław Martysz, prodziekan dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz, pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk i dyrektor administracyjny Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej Aneta Pająk.

W programie wizyty zaplanowano również spotkanie z władzami Uniwersytetu Śląskiego, w którym udział wezmą: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych prof. dr hab. Jolanta Tambor, przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji oraz Działu Współpracy z Zagranicą. Goście odwiedzą również Ośrodek Mediacji Fundacji WPiA i spotkają się ze studentami wydziału.

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Northeastern University nawiązana została w styczniu 2013 roku. Początkiem było uruchomienie lektoratu z języka polskiego na Wydziale Języków Obcych Northeastern University. Kolejnym przedsięwzięciem było otwarcie Centrum Studiów Polskich, które powstało jako czwarte polonistyczne centrum w Chinach. Dyrektorem jednostki został mgr Adam Antoniewicz, który od wielu lat związany jest ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ.

 

return to top