Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wizyta przedstawicieli Shanghai International Studies University

23.11.2018 - 13:13, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

W niedzielę 25 listopada 2018 roku Uniwersytet Śląski gościł delegację chińskiej uczelni Shanghai International Studies University. Wizyta była związana z podpisaną niedawno umową o współpracy między uczelniami, która dotyczy między innymi wymiany studentów, pracowników dydaktyczno-naukowych oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych.

Uczestnicy spotkania, wystąpienie prorektora prof. Ryszarda Koziołka

fot. Dział Współpracy z Zagranicą UŚ

Chińską uczelnię reprezentowali: prof. Xu Hong – dyrektor Szkoły Studiów Rosyjskich i Euroazjatyckich, dr Qian Qin – dziekan Wydziału Języków i Kultur Wschodnioeuropejskich oraz dr Qi Xin – zastępca dyrektora Szkoły Studiów Rosyjskich i Euroazjatyckich. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział wzięli: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr Agnieszka Tambor – kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej, a także Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Natalia Moiseienko – wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Wizyta stanowiła okazję do omówienia szczegółów współpracy oraz kierunków jej rozwoju.

Uczestnicy spotkania

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
fot. Dział Współpracy z Zagranicą UŚ

 

return to top