Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”

09.11.2016 - 10:01, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W środę 30 listopada 2016 roku o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2015/2016 oraz nagrody w trzeciej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”.

Wyróżnieni absolwenci zostali wybrani przez władze poszczególnych jednostek Uniwersytetu Śląskiego: dziekanów wydziałów, dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych oraz dyrektora Szkoły Zarządzania. Studenci zostali wyróżnieni między innymi za: bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, celującą lub bardzo dobrą ocenę na dyplomie, osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Wielu z nich to stypendyści. Najlepszym absolwentom rektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wręczy dyplomy, listy gratulacyjne oraz zestawy upominków. Ponadto absolwenci zostaną uhonorowani listami rekomendacyjnymi od prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusza Donocika. Otrzymają również gratulacje od prezydentów, burmistrzów i wójtów miast, z których pochodzą.

Sylwetki najlepszych absolwentów znaleźć można pod adresem: http://absolwent.us.edu.pl/najlepsi-absolwenci-roku-akademickiego-20152016.

W uroczystości udział wezmą JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz  prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

W trakcie uroczystości zostanie oficjalnie ogłoszony laureat trzeciej edycji uniwersyteckiego plebiscytu „Absolwent z Pasją”, który ma na celu promocję osiągnięć i niezwykłych pasji absolwentów wszystkich roczników od początku istnienia uczelni. Tytuł „Absolwenta z Pasją” jest wyróżnieniem przyznawanym za zainteresowania, którym osoba wyróżniona oddaje się z pełnym zaangażowaniem, za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie. Od stycznia 2016 roku komisja plebiscytowa wyłaniała absolwentów miesiąca, spośród których w ramach głosowania zostanie wybrany absolwent roku. O tytuł „Absolwenta z Pasją 2016” ubiegają się: Anna Bagniewska, Gabriela Bazan, Aleksandra Janduła-Jendrzok, Radosław Matysek, Patrycja Mucha, Barbara Rosiek, Lucyna Smykowska-Karaś oraz Maciej Stanek.

Szczegółowych informacji nt. uroczystości oraz plebiscytu „Absolwent z Pasją” udziela Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego (tel. 32 359 19 75, e-mail: absolwent@us.edu.pl).

Plakat promujący uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom

return to top