Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Współpraca dydaktyczno-naukowa z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Sławkowie

28.02.2018 - 11:44, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę dydaktyczno-naukową z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie – Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Sławkowie. Umowa trójstronna pomiędzy uczelnią, szkołą a Gminą Sławków podpisana została 2 marca 2018 roku w siedzibie szkoły. Uniwersytet Śląski reprezentował prodziekan Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota, szkołę – dyrektor mgr Katarzyna Nowak, natomiast gminę – burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Dzięki współpracy uczniowie będą mogli uczestniczyć w wybranych wykładach oraz seminariach i warsztatach odbywających się na uniwersytecie, nauczyciele akademiccy prowadzić będą dla nich także zajęcia na terenie szkoły. Młodzież szkolną wspierać będzie również gmina poprzez wzbogacenie oferty dydaktycznej o zajęcia umożliwiające kompleksowe przygotowanie do studiów.

W ramach umowy studenci Uniwersytetu Śląskiego będą mogli odbywać praktyki pedagogiczne w szkole, a także uczestniczyć w zajęciach obserwacyjnych. Współpraca umożliwi prowadzenie badań wśród nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, stanowić one mają podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych. Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych otrzymają natomiast nauczyciele liceum. Szkoła będzie mogła skorzystać z pełnej oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ.

Moment podpisania umowy

fot. dr  Magdalena Ochwat

W realizację współpracy zaangażują się cztery wydziały Uniwersytetu Śląskiego: Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, a także Wydział Nauk o Ziemi.

Uroczystość podpisania porozumienia uświetnił wykład dr. hab. prof. UŚ Romualda Cudaka – kierownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. W spotkaniu udział wzięli m.in.: dr hab. prof. UŚ Seweryn Kowalski – zastępca dyrektora Instytutu Fizyki UŚ, dr Sylwia Kania z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, dr Wioletta Hajduk-Gawron z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, a także dr Magdalena Ochwat – pełnomocnik rektora ds. promocji i współpracy ze szkołami. 

return to top