Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wybrano przewodniczącego Rady Uniwersytetu Śląskiego

26.03.2019 - 18:28, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Piotr Uszok został wybrany przewodniczącym pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uchwałę w tej sprawie Senat uczelni przyjął podczas posiedzenia, które odbyło się 26 marca 2019 roku.

Przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat nieprzerwanie pełnił funkcję prezydenta Katowic – od 1998 do 2014 roku. Wcześniej sprawował obowiązki radnego (od 1990 roku) oraz wiceprezydenta miasta (od 1994 roku). W latach 1999–2003 pełnił funkcję prezesa Związku Miast Polskich, a następnie – prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich (w latach 2003–2007). W 2003 roku został wybrany przez reprezentantów ogólnopolskich środowisk samorządowych współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, funkcję tę pełnił do 2011 roku.

Jako prezydent miasta Piotr Uszok zrealizował wiele projektów rozwojowych, m.in. kompleksową przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej miasta, Drogową Trasę Średnicową, obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, przebudowę centrum miasta oraz w znaczący sposób przyczynił się do powstania nowego dworca kolejowego w Katowicach.

Dzięki współpracy z kolejnymi rektorami Uniwersytetu Śląskiego miasto Katowice wniosło m.in. swój wkład w budowę nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz w modernizację budynku rektoratu i przestrzeni przed rektoratem.

W 2015 i 2016 roku Piotr Uszok pracował w spółce Carboautomatyka SA na stanowisku wiceprezesa. Pełni funkcję prezesa spółek Silesia Nova sp. z o.o. (od 2016 roku) i Eko-Bryza sp. z o.o. (od 2017 roku), jest członkiem Rady Nadzorczej Tramwaje Śląskie SA (od roku 2008 roku) oraz Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (od 2015 roku). Za działalność samorządową w 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 2009 – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2015 – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W skład siedmioosobowej Rady wchodzą: przewodniczący – Piotr Uszok oraz przedstawiciele śląskiej Alma Mater: prof. zw. dr hab. Adam Dziadek, prof. zw. dr hab. Marian Paluch i dr hab. Edyta Sierka, osoby spoza wspólnoty akademickiej: dr Andreas Glenz, prof. zw. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, a także przewodniczący samorządu studenckiego Łukasz Grabolus. Rada Uniwersytetu Śląskiego jest trzecim, obok rektora i senatu, najważniejszym organem uczelni.

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Śląskiego

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 7 marca 2019 roku
fot. Sekcja Prasowa Uniwersytetu Śląskiego


Zdjęcie portretowe – arch. UMK

return to top