Go to main content

University of Silesia in Katowice

Wykład Dr. Volkera Racholda pt. „History, Development and Main Actors of International Polar Research”

10.02.2017 - 17:04, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W poniedziałek 20 lutego 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60, sala nr 123) Dr. Volker Rachold wygłosi wykład pt. „History, Development and Main Actors of International Polar Research”. Spotkanie organizowane jest przez Centrum Studiów Polarnych.

Temat wystąpienia będzie dotyczyć m.in. historii i rozwoju badań polarnych na świecie oraz tematów badawczych podejmowanych przez międzynarodowe organizacje zajmujące się tą dziedziną naukową.

Abstrakt wykładu w języku angielskim (plik pdf)

Naukowiec jest kierownikiem Deutsches Arktisbüro – jednostki Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (Poczdam, Niemcy).

Centrum Studiów Polarnych (CSP), posiadające status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW (na lata 2014–2018), tworzą: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (jednostka wiodąca), Instytut Geofizyki PAN oraz Instytut Oceanologii PAN. Funkcję przewodniczącego Centrum pełni prof. zw. dr hab. Jacek Jania.

Zaproszenie na wykład z logo Centrum Studiów Polarnych, imieniem i nazwiskiem naukowca i tytułem wykładu

return to top