Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wykład gościnny dr hab. Grażyny Kubicy

05.03.2019 - 15:21, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

„Moja ślónsko suknia – projekt autoetnograficzny i tożsamościowy” to tytuł wykładu gościnnego, który 12 marca 2019 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie wygłosi dr hab. Grażyna Kubica z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swoim wystąpieniu prelegentka omówi projekt autoetnograficzny towarzyszący projektowaniu i szyciu cieszyńskiego stroju. Przedsięwzięcie to zostało podjęte z powodów tożsamościowych, stanowi inicjatywę zmodernizowania śląskiej sukni oraz dostosowania jej do współczesnej estetyki z zachowaniem filozofii tego stroju. Jak wyjaśnia wykładowczyni, autoetnografię rozumiem za Carolyn Ellis jako praktykę badawczą i pisarską „łączącą to, co autobiograficzne i osobiste, z tym, co kulturowe i społeczne”, opierającą się na emocjach, introspekcji, ucieleśnieniu i wyrażającą się w różnych konwencjach literackich. Ten mój osobisty tekst traktuję jako „krytyczną interwencję w życie społeczne, polityczne i kulturowe”.

Dr hab. Grażyna Kubica jest adiunktem w Instytucie Socjologii UJ. Do jej zainteresowań naukowych należą badania terenowe na rodzinnym Śląsku Cieszyńskim dotyczące szeroko rozumianej antropologii politycznej, a także historia antropologii, a szczególnie biografia i twórczość Bronisława Malinowskiego, Marii Czaplickiej oraz innych badaczy z nim związanych. W polu jej zainteresowań badawczych są również: antropologia wizualna i film etnograficzny, pogranicza literatury i antropologii (proza etnograficzna), refleksja feministyczna, historia mówiona oraz problematyka śląska, protestancka i żydowska.

Miejsce wykładu: Uniwersytet Śląski, ul. Bielska 62, Cieszyn, sala 09 (pracownia etnologiczna).
Termin: 12 marca 2019 (wtorek), godz. 11.45–12.45.

Plalakt promujący wykład gościnny dr hab. Grażyny Kubicy (UJ) na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

return to top