Go to main content

University of Silesia in Katowice

Wykład prof. Aleksandry Janowskiej pt. „Dawne formy grzecznościowe. Honoratywność”

14.11.2016 - 17:42, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach organizuje wykłady otwarte z etyki słowa, których celem jest uwrażliwienie uczniów na zagadnienia językowe i etyczne. Etyka słowa to nauka, która formułuje postulaty „właściwego kontaktu językowego”, uwzględniającego godność rozmówcy, niezależnie od jego poglądów, przekonań, uczciwość przekazu słownego, a także dobór odpowiedniej formy wypowiedzi. Wykłady odbywać się będą w auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1).

Trzeci z wykładów odbędzie się 14 grudnia 2016 r. o godz. 14.00. Prelekcję pt. „Dawne formy grzecznościowe. Honoratywność” wygłosi dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Klasy, które chciałyby wziąć udział w wykładach, proszone są o wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: olijp.katowice@gmail.com do 9 grudnia. 

Plakat promujący wykład prof. Aleksandy Janowskiej

return to top