Go to main content

University of Silesia in Katowice

Wykład pt. „Gwary – ich funkcje w życiu społecznym i literaturze”

27.02.2019 - 13:14, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

12 marca 2019 r. o godz. 12.00 w auli im. Waleriana Pańki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ w Katowicach (ul. Bankowa 14, I piętro) rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”. Wykład pt. „Gwary – ich funkcje w życiu społecznym i literaturze” wygłosi prof. dr hab. Helena Synowiec – językoznawczyni, pracownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kompetencji językowej dzieci i młodzieży, kształcenia językowego w szkole i edukacji regionalnej oraz zróżnicowania językowego regionu śląskiego. Jest autorką i współautorką wielu publikacji o tej problematyce. Współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi i edukacyjnymi.                                                

Działalność Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność” zainicjowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, uznając działalność oświatowo-kulturalną jako jedną z form realizacji celów Związku. Nazwa i idea nawiązują do tradycji Wszechnicy Górnośląskiej, działającej z inicjatywy ogniw NSZZ „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach osiemdziesiątych. Celem działalności Nowej Wszechnicy Górnośląskiej jest pobudzanie i zaspokajanie potrzeb intelektualnych i kulturalnych, popularyzowanie wiedzy z różnych dziedzin nauki, a tym samym sprzyjanie integracji środowisk naukowych i twórczych ze społeczeństwem, a równocześnie uświadamianie misji Uniwersytetu Śląskiego.

plakat promujący spotkanie nowej wszechnicy górnośląskiej solidarność

Plakat (pdf, 16,17 kB)

return to top