Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wykłady mistrzowskie wracają w marcu

22.02.2018 - 12:40, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Wykłady mistrzowskie to spotkania, podczas których wybitne osobowości Uniwersytetu Śląskiego próbują opisać otaczającą nas rzeczywistość, wykorzystując perspektywę różnych dyscyplin naukowych. Kolejne prelekcje, wpisując się w obchody jubileuszu 50-lecia istnienia uczelni,  rozpoczną się 1 marca 2018 roku. Tym razem wykłady poprowadzą: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, dr hab. Edyta Sierka, dr hab. Magdalena Habdas oraz dr inż. Roman Simiński. Najbliższe spotkania poświęcone zostaną:

  • problemom związanym z informatyką, dzięki której możliwe staje się opowiadanie o świecie  za pomocą metody zero-jedynkowej (prelekcję wygłosi dr inż. Roman Simiński),
  • biologicznej różnorodności Śląska i próbie odpowiedzi na pytanie: dlaczego powinniśmy posiadać wiedzę i umieć podejmować świadomie działania na rzecz wspierania elementów różnorodności, od których zależy nasze życie i które bezpośrednio lub pośrednio przynoszą nam korzyści (temat przybliży dr hab. Edyta Sierka),
  • prawnym aspektom w codziennym życiu, w tym intuicyjnym i nieintuicyjnym regulacjom prawnym (o których opowie dr hab. Magdalena Habdas),
  • oraz próbie ujmowania nowoczesności przez pryzmat melancholii anatomii (w wykładni prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka).


Nadrzędnym celem wykładów mistrzowskich jest pokazanie, że możliwe staje się ujmowanie rzeczywistości w nowy sposób, a w konsekwencji pobudzanie do myślenia i zachęcanie do podejmowania własnych starań zrozumienia świata. Harmonogram wykładów mistrzowskich dostępny jest na stronie: mistrzowskie.us.edu.pl.

cztery zdjęcia: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, dr hab. Edyta Sierka, dr hab. Magdalena Habdas oraz dr inż. Roman Simiński

 

 

return to top