Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English
search
Logo European City of Science 2024

Wyróżnienie w konkursie Innowator Śląska 2015

14.06.2016 - 14:19, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał wyróżnienie w konkursie Innowator Śląska 2015 przyznane w kategorii instytucja sektora badawczo-rozwojowego. Komisja konkursu zorganizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. doceniła rozwiązanie „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego ZiZOZap”.

Dylom Innowator Śląska 2015

Wyróżnienie zostało wręczone podczas konferencji pt. „Przedsiębiorstwo XXI w. – szanse i wyzwania”, odbywającej się 14 czerwca 2016 roku w ramach międzynarodowych targów INTARG 2016 w Katowicach. W imieniu Uniwersytetu Śląskiego wyróżnienie odebrali: dr Andrzej Woźnica – koordynator wdrożenia wyników projektu ZiZOZap oraz dr Bartosz Łozowski z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii.

Statuetka Innowator Śląska 2015

„Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego ZiZOZap” to szereg produktów o wysokim potencjale innowacyjnym i komercjalizacyjnym, takich jak:

 • specjalizowane oprogramowanie przeznaczone do analiz wybranych elementów stanu zbiorników oraz działające modele, w tym: bazy danych, specjalizowany Geoportal, modele hydrodynamiczne zbiornika i wód podziemnych, system parametryzowania modeli hydrologicznych, zbiory wyników modelowania,
 • urządzenia wykorzystywane do monitoringu i badań stanu zbiorników,
 • narzędzia badawcze stanowiące wyspecjalizowane metody badawcze oraz kompleksowe usługi badawcze – metody monitoringu – oparte na potencjale badawczym i doświadczeniu zespołów realizujących projekt, w tym rozwiązania objęte prawami autorskimi, jak: narzędzia do specjalistycznego monitoringu w zakresie hydrochemii, ciągłego automatycznego monitoringu hydrologicznego, zjawisk gospodarczych i społecznych, analiz zdolności bioremediacyjnej roślinności szuwarowej, analiz biomasy i funkcji hydrobiontów planktonowych i bentosowych, analiz ekotoksykologicznych jako systemu wczesnego ostrzegania,
 • metody i sposoby postępowania analitycznego lub ich modyfikacje, w tym objęte prawami autorskimi m.in.: metody gromadzenia, obróbki i zastosowania danych batymetrycznych, metody analiz biochemicznych i metagenomicznych formacji bakterioplanktonu, metody oddziaływania ptaków na zbiornik,
 • zbiory wytycznych i zaleceń do projektowania systemu wspomagającego zarządzanie,
 • oferta warsztatów edukacyjnych i warsztatów promocyjnych adresowanych do instytucji oświatowych i naukowo-dydaktycznych oraz instytucji i przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem projektu.

 

Główne obszary zastosowania to:

 • prowadzenie gospodarki wodnej,
 • dążenie do uzyskania wody dobrej jakości,
 • zarządzanie zasobami wodnymi (m.in. zbiornikami wodnymi, naturalnymi i zaporowymi),
 • zarządzanie środowiskiem, opinie i ekspertyzy środowiskowe,
 • identyfikacja „obszarów” konfliktowych związanych z wykorzystaniem wielofunkcyjnych zbiorników wodnych wraz z narzędziami umożliwiającymi efektywne pogodzenie różnorodnych funkcji akwenu,
 • planowanie wykorzystania zasobów wodnych oraz właściwe zarządzanie wodą przez przedsiębiorstwa wodociągowe, firmy konsultingowe związane z doradztwem w zakresie gospodarki wodnej i zarządzaniem środowiskiem, krajowe i regionalne zarządy gospodarki wodnej, gospodarstwa rybackie.

 

Szczegółowe informacje na temat systemu ZiZoZap dostępne są na stronie projektu: www.zizozap.pl

Zdjęcie z gali wręczenia nagród Innowator

Foto: Barbara Baron

return to top