Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polish
  • English
  • Français

Wystawa Maskbook na Uniwersytecie Śląskim

07.12.2018 - 17:34, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Maskbook to artystyczny międzynarodowy projekt realizowany podczas każdego szczytu klimatycznego. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem jest Art of change 21, stanowi twórczą odpowiedź na wyzwania dotyczące środowiska naturalnego, takie jak: odpady, zanieczyszczenie powietrza czy zmiany klimatyczne. Projekt ma za zadanie angażowanie lokalnych społeczności.

Po raz pierwszy wystawę Maskbook zorganizowano w 2015 roku podczas COP21. Towarzyszy również obecnemu szczytowi klimatycznemu ONZ, a tegoroczne maski przedstawiają lokalne problemy Śląska.

Ekspozycja prezentująca maski stworzone przez mieszkańców Katowic dostępna jest w trzech lokalizacjach: w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz w klubie Kato.

Zdjęcie prezentujące wystawę Maskbook

Wystawa Maskbook. Fot. Sekcja Prasowa UŚ 

return to top