Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wystawa pt. „Kaliope. Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce”

21.05.2018 - 09:06, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Od 23 maja do 29 czerwca 2018 roku w budynku Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach będzie można oglądać wystawę pt. „Kaliope. Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce”, której organizatorem jest Instytut Filologii Germańskiej. Patronat nad wydarzeniem objął konsul honorowy w Austrii w Katowicach Mirosław Bienioszek.

Zbyt często austriackie kobiety w oficjalnej historiografii swego kraju były zapominane, niedostrzegane, marginalizowane. Tym większą wagę ma podjęta na wystawie próba ukazania minionych 200 lat w świetle biografii wybitnych Austriaczek. Austriaczek, których talent, siła woli, determinacja i odwaga współtworzyły i wzbogacały oblicze kraju. Ich życie i dokonania, którym Austria zawdzięcza co najmniej w połowie swoją kulturową tożsamość, przedstawione zostały tu jako wybrane przykłady.

Wystawa w porządku chronologicznym opowiada dzieje arystokratek, artystek, dam prowadzących salony, aktorek, reżyserek, kompozytorek, śpiewaczek, uczonych, działaczek politycznych, aktywistek walczących o prawa kobiet. Obejmuje okres od początku XIX wieku po teraźniejszość. Wątkiem przewijającym się przez całą ekspozycję jest emancypacja kobiet, ze wszystkimi swoimi zwycięstwami i porażkami. Emancypantki odnotowały wiele sukcesów od czasu wolnościowego zrywu w epoce biedermeieru aż po XXI wiek. Ale też widać wyraźnie, że równouprawnienie nie zostało jeszcze w pełni osiągnięte i że nadal jest sporo do zrobienia.

plakat promujący  otwarcie wystawy "Kalliope. Austria" zawierający zdjęcia kilku najważniejszych kobiet austriackich, najistotniejsze dane nt. wydarzenia oraz logo organizatorów. Przeważa tonacja biała, z czerwonymi wstawkami

return to top