Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Wystawa pt. „Realia przemysłu hodowlanego”

08.12.2016 - 13:21, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Od 14 do 21 grudnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) będzie można zobaczyć wystawę pt. „Realia przemysłu hodowlanego”, prezentującą plakaty autorstwa studentek i absolwentek Wydziału Artystycznego w Cieszynie.

Prace powstały w roku akademickim 2015/2016 z inicjatywy Joanny Hetman – studentki grafiki i wolontariuszki stowarzyszenia „Otwarte Klatki” zrzeszającego osoby, które podejmują działania mające na celu poprawę sytuacji zwierząt hodowlanych oraz walczą o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków, w jakich żyją te zwierzęta. Celem organizacji jest wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukacja promująca pozytywne postawy wobec zwierząt. Członkowie stowarzyszenia włączają się m.in. w organizację akcji ulicznych, projekcji filmowych, festiwali promujących dietę roślinną, wystaw zdjęć, interwencji na fermach futrzarskich czy tworzenia raportów nt. przemysłu hodowlanego w Polsce.

Podczas wystawy będzie można zobaczyć plakaty przygotowane przez trzy studentki grafiki na Wydziale Artystycznym: Agnieszkę Lamirowską, Olgę Michalską, Eleonorę Wasielewską oraz absolwentkę tego kierunku mgr Monikę Srogę. Powstałe prace koncentrują się m.in. wokół problemu przedmiotowego traktowania zwierząt hodowlanych, chorób będących efektem ograniczonej przestrzeni życiowej, braku poszanowania naturalnych potrzeb czy zafałszowanego obrazu przedstawianego konsumentom w środkach masowego przekazu.

Wystawa została zorganizowana w ramach IV edycji akcji „Uniwersytet Pomaga”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.otwarteklatki.pl.

Plakaty wystawyPlakaty z wystawyPlakat z wystawy

Sylwetki artystek:

Joanna Hetman – studentka V roku grafiki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na specjalności komunikacja wizualna i grafika artystyczna. Trzykrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów, przewodnicząca dwóch kół artystyczno-naukowych w Instytucie Sztuki w Cieszynie związanych z fotografią i grafiką warsztatową oraz wolontariuszka stowarzyszenia "Otwarte Klatki". Najbardziej interesuje ją sztuka zaangażowana, konceptualna, emocjonalna, eksperymentalna, ale również plakaty, fotografia, ekologia, ekofeminizm, dekadentyzm, romantyzm, studium ludzkiej psychiki i filozofia. W swoich pracach porusza tematy związane z aktualną sytuacją na świecie oraz swoimi osobistymi doświadczeniami. Uczestniczka ponad czterdziestu krajowych i zagranicznych wystaw zbiorowych, kilku plenerów artystycznych krajowych, jak i międzynarodowych oraz zdobywczyni wyróżnień w kilku konkursach artystycznych.

Agnieszka Lamirowska – studentka V roku grafiki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Tworzy w technikach drzeworytu i akwaforty, interesuje się malarstwem, fotografią aktu oraz ilustracją książkową. Wzięła udział w krajowych i zagranicznych wystawach m.in. w Meksyku i Czechach. Jej najważniejszymi osiągnięciami są: zajęcie 3 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Studenckiej (OKFS) (2015), udział w wystawie „Duety – Pedagog i Student” na festiwalu Kręgi Sztuki w Trzyńcu (2014), uczestnictwo w wystawie „To my Polska, That's us. Poland" w Meksyku (2015), udział w wystawie "Wizjonerzy” na festiwalu Heart&Mind w Wildze (2015). Obecnie studiuje na Glyndwr University w Północnej Walii na specjalizacji ilustracja i projektowanie książek dzięki programowi Erasmus+.

Olga Michalska – absolwentka Liceum Plastycznego w Nałęczowie, studentka V roku grafiki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. W międzyczasie poznała życie studenckie i artystyczne Hiszpanii w ramach programu Erazmus+ – w Universidad de Castilla La-Mancha w Cuence. Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem, projektowaniem graficznym. Interesują ją permakultura oraz ekobudownictwo. Swoje prace publikowała w ramach indywidualnych i zbiorowych wystaw.

Monika Sroga – absolwentka grafiki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Dyplom magisterski z grafiki wydawniczej oraz artystycznej uzyskała w 2016 roku. Zajmuje się plakatem, ilustracją oraz grafiką artystyczną, do jej zainteresowań należy też introligatorstwo. Jest jedną z organizatorek cieszyńskiego „Przeglądu Twórczości Studentów A Rt+”. Brała udział w licznych wystawach plakatu oraz grafiki artystycznej.

Eleonora Wasielewska – studentka IV roku grafiki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. W kręgu jej zainteresowań znajduje się plakat, ilustracja oraz grafika warsztatowa. Brała udział w krajowych i zagranicznych wystawach m.in. w Czechach, Rosji, Francji i Meksyku. Dotychczas jej najważniejszymi osiągnięciami są: wygrana międzynarodowego konkursu na plakat w nominacji „2D art grafika” zorganizowanego podczas Dni Designu w Tomsku (2014), udział w IV Biennale de l’estampe de Magnewe Francji (2015), uczestnictwo w  wystawie „To my Polska, That’s us. Poland” w Meksyku (2015), udział w wystawie plakatów teatralnych realizowanej w ramach 6. edycji Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości Kręgi Sztuki (2015), wystawa plakatu w ramach międzynarodowego festiwalu „Jazz w Ruinach” (2015), Virtual Biennale Prague (2015) oraz Międzynarodowego Biennale Plakatu Studenckiego ISPB Lublin (2015).

return to top