Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English
Logo European City of Science 2024

XI edycja konferencji pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

15.05.2019 - 16:13, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

14 i 15 października 2019 roku w Katowicach oraz Sosnowcu odbywać się będzie XI międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” – DLCC2019, organizowana przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ oraz Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach UŚ. Tematem tegorocznego spotkania będzie „E-learning and STEM Education”.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

1. E-learning i edukacja STEM:

 • trendy w edukacji STEM,
 • roboty i kodowanie w edukacji,
 • technologia blockchain,
 • druk 3D.

 

2. E-środowisko i cyberprzestrzeń:

 • e-środowisko uniwersytetu,
 • SMART-uniwersytety,
 • e-learning w zrównoważonym społeczeństwie.

 

3. E-learning w rozwoju kluczowych kompetencji:

 • skuteczny rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie ICT i e-learningu,
 • kluczowe kompetencje w społeczeństwie wiedzy,
 • wykorzystanie e-learningu w podnoszeniu poziomu umiejętności cyfrowych uczniów,
 • samodzielna nauka oparta na technologii internetowej.

 

4. E-learning i rozwój kompetencji międzykulturowych w różnych krajach:

 • prawne, społeczne, naukowe i techniczne aspekty nauczania na odległość i e-learningu w różnych krajach,
 • psychologiczne i etyczne aspekty nauczania na odległość i e-learningu w różnych krajach,
 • wspólne uczenie się w e-learningu.

 

5. Metodologia e-learningu – wdrożenie i ocena:

 • europejskie i krajowe standardy oceny jakości e-learningu,
 • ocena synchronicznego i asynchronicznego nauczania i uczenia się, metodologii i dobrych przykładów,
 • MOOC – metodologia projektowania, prowadzenia, wdrażania i oceny,
 • współczesne trendy w edukacji światowej – globalizacja, internacjonalizacja, mobilność.

 

6. Efektywne wykorzystanie w edukacji narzędzi ICT:

 • wybrana technologia Web 2.0 i Web 3.0,
 • LMS, CMS, VSCR, SSA, CSA,
 • środowisko cloud computing, media społecznościowe, zasoby multimedialne i projekt samouczków wideo.

 

7. Alternatywne metody, formy i techniki w nauczaniu na odległość:

 • symulacje, modele w nauczaniu na odległość,
 • networking i systemy kształcenia na odległość,
 • m-learning.

 

8. Teoretyczne i metodologiczne aspekty e-learningu:

 • udane przykłady e-learningu,
 • kształcenie na odległość w naukach humanistycznych i ścisłych,
 • jakość nauczania, programy szkoleniowe i ocena,
 • e-learning dla osób niepełnosprawnych.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica, dziekan Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach prof. dr hab. Danuta Stróż, dyrektor Instytutu Informatyki prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel oraz dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: dlcc.us.edu.pl.

return to top