Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

XXV Wieczór Teologiczny pt. „Procesy małżeńskie w Kościele”

11.01.2019 - 13:08, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

„Procesy małżeńskie w Kościele” to temat przewodni XXV Wieczoru Teologicznego, który odbędzie się 24 stycznia 2019 roku o godz. 18.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na program wydarzenia składają się: wystawa posterowa, spektakl wprowadzający oraz wykłady otwarte z zakresu prawa kanonicznego.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najczęściej pojawiające się tytuły prawne, sposób ustalania formuły wątpliwości procesowej, a także kolejne etapy procesu zwykłego i procesu skróconego. Prelegentami będą kanoniści: ks. dr Mariusz Auguścik – wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Katowicach oraz ks. dr Rafał Dappa – wieceoficjał Sądu Biskupiego w Gliwicach.

Wystawę posterową, przygotowaną przez diakonów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, zwiedzać będzie można już od godz. 17.00. Ekspozycja przybliża takie zagadnienia, jak: przeszkody, wady zgody oraz informacje o formie zawarcia związku małżeńskiego, a także kanoniczny opis małżeństwa. Krótki spektakl wprowadzający przedstawią natomiast studenci i zaprzyjaźniona młodzież.

Plakat promujący XXV Wieczór Teologiczny

return to top