Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

21.04.2016 - 12:43, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Doskonalenie warsztatu początkujących badaczy oraz integracja środowiska naukowego to podstawowe cele corocznych spotkań organizowanych w ramach Letniej Szkoły Młodych Pedagogów (LSMP). Trzydziesta jubileuszowa edycja została zaplanowana od 12 do 16 września 2016 roku w Katowicach i Wiśle, problematyka spotkania koncentrować będzie się wokół tematu „Pułapki badań nad edukacją”.

Organizatorem Letniej Szkoły Młodych Pedagogów jest Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Śląski, rolę tegorocznych gospodarzy pełnią Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz Miasto Katowice. Po raz dwudziesty trzeci kierownikiem naukowym spotkań młodych jest prof. Maria Dudzikowa.

Programowym trzonem LSMP są wystąpienia młodych pedagogów, jej charakter budują także prelekcje i seminaria profesorskie. Swój udział w tegorocznej edycji spotkań zapowiedzieli już profesorowie: Maria Czerepaniak-Walczak, Zenon Gajdzica, Jarosław Gara, Andrzej Góralski, Adam Grobler, Wiesława Limont, Jacek Piekarski, Tadeusz Sławek, Bogusław Śliwerski, Danuta Urbaniak-Zając. Wśród profesorów prowadzących seminaria metodologiczne są m.in.: Maria Dudzikowa, Katarzyna Krasoń, Krzysztof Rubacha, Tadeusz Lewowicki.

Inauguracja odbędzie się w poniedziałek 12 września o godz. 10.00 w sali audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. W programie uroczystości przewidziano między innymi: wystąpienia z okazji jubileuszu, wręczenie dyplomów „Strzał w dziesiątkę”, uroczyste przekazanie insygniów Szkoły Młodych Pedagogów gospodarzowi kolejnej edycji, a także wykład prof. Tadeusza Sławka pt. „»Nie będzie zysku, gdzie nie ma radości«. Edukacja, jednostka, wspólnota”. 

W inauguracji udział wezmą między innymi: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. Stanisław Juszczyk, przewodniczący KNP PAN prof. Bogusław Śliwerski, prezydent Katowic dr Marcin Krupa oraz kierownik naukowy spotkań młodych naukowców prof. Maria Dudzikowa. 

 

Otwarcie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów poprzedzi briefing prasowy. Spotkanie z przedstawicielami mediów rozpocznie się o godz. 9.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i dotyczyć będzie bieżących problemów polskiej edukacji. W briefingu udział wezmą: prof. Maria Dudzikowa, prof. Bogusław Śliwerski, prof. Stanisław Juszczyk oraz prof. Maria Czerepaniak-Walczak.

Szczegółowe informacje na temat LSP dostępne są na stronie: www.us.edu.pl/xxxlsmp

Inauguracja Letniej Szkoły Młodych Pedagogów

 


Honorowy patronat

Logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  Logo Marszałek Województwa Śląskiego Herb Katowic


 

Grafika: plakat promujący wydarzenie, zawierający podstawowe informacje

Plik graficzny – lista instytucji wspierających wydarzenie


„wiadomości.onet.pl” - „Katowice: rola nauczyciela kluczowa dla jakości edukacji” (12.09.2016).

return to top