Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Zawarcie umowy dotyczącej termomodernizacji budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

16.05.2017 - 16:39, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W czwartek 18 maja 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisana zostanie umowa dotycząca wykonania robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 14. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma Dan-Pol sp. z o.o. z Tychów.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego umowę sygnować będzie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, natomiast ze strony wykonawcy dokument podpisze prokurent Anna Piechota-Szczepańska.

Zgodnie z umową termin realizacji prac wynosi 16 miesięcy. Zamówienie w projekcie „Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach przy ul. Bankowej 14” zostanie zrealizowane w ramach priorytetu I – zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.3 – wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, podziałanie 1.3.1 – wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 7 662 900 zł.

Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności oraz Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

return to top