Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Forum Nowej Edukacji

16.05.2017 - 10:50 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

We wtorek 13 czerwca 2017 roku w godz. od 9.00 do 17.00 w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum (Katowice, ul. Ligocka 103) odbędzie się Forum Nowej Edukacji, którego celem jest aktywne wspieranie działań edukacyjnych. W programie konferencji zaplanowano wystąpienia prelegentów nt. nowoczesnych metod kształcenia, prezentacje projektów realizowanych w szkołach m.in. przez uczniów, studentów, rady rodziców czy organizacje pozarządowe, a także warsztaty z zakresu pracy zespołowej, pobudzania kreatywności, tworzenia map myśli czy rozwijania talentów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną prace nadesłane przez uczestników konkursu „School is cool”. Współorganizatorem wydarzenia jest Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.edu-klaster.pl.

return to top